Eisen aan behandelaar

De combinatie van:
- emotie/empathie
- arbeidsgerelateerdheid
- therapeutisch werk
- persoonspsychologie
- 'occupational health'
- relevantie van stress theorie in de wetenschap

maakt dat nogal wat eisen worden gesteld aan een burnout-behandelaar, wil deze succesvol zijn. Het succesvol behandelen van burnout vereist grondige kennis van en ervaring in bovenstaande gebieden en daarmee jarenlange specialisatie in burnout-herstel. Dit maakt o.a. dat de leeftijd om geschikt burnout-behandelaar te zijn vrij hoog ligt: wij zouden zeggen dat 50 jaar toch wel de minimum leeftijd is.

Burnout is wereldwijd een 'hip begrip' waarbij helaas meestal de diepgang ver te zoeken is. Om allerlei valkuilen te vermijden is het noodzakelijk goede kennis te hebben van de wetenschap, omdat anders de burnout-er slachtoffer wordt van alle onwetendheid en 'trial & error' pogingen van de behandelaar.

Behalve de persoon, kennis en vaardigheden van de behandelaar is het ook zeer belangrijk vast te houden aan een METHODE. Voor een een psycholoog of arts is niets zo verleidelijk als 'achterover te leunen' en sessie voor sessie 'psychiater' te spelen, zonder behandelplan, zonder voorbereiding van een sessie, zonder afsluiting van een sessie, zonder het plaatsen van de sessies in een groter geheel, zonder het plaatsen van de sessies in een juiste volgorde en zonder het aantal sessies te BEPERKEN.

Wij hanteren de volgende methode: klik - pdf

Zonder volledig te kunnen of willen zijn, denken wij aan de volgende vijf eisen aan een behandelaar:


1. groot invoelingsvermogen/empathie


Burnout is erg afhankelijk van de persoonlijke beleving en behoeften van de persoon. Het is vrijwel het volledig tegenovergestelde van de 'gebruikelijke artsenhouding', waarbij de arts 'deskundige is, en de patiënt leek', en waarbij de arts 'geen verhaal behoeft' van de burnout-er maar puur op grond van somatische waarneming a) diagnose kan stellen b) kan behandelen.


2. uitgebreide persoonlijke ervaring met het 'werken in een organisatie'Het werken in een organisatie brengt altijd een min of meer 'kunstmatige sfeer' met zich mee, die de behandelaar moet kennen. 'Kantoorleven' kenmerkt zich bij uitstek door een wirwar van belangen en 'schijnheiligheden'. Daarin moet men zijn weg kennen, om de burnout-er te begrijpen3. uitgebreide kennis van wat wetenschappelijk bekend is over a) burnout b) burnout-herstel c) Job Demand- Resource modellen en 'occupational psychology', 'occupational stress' wetenschap.


Deze wetenschap is zeer verspreid te vinden daar waar alle wetenschap van de wereld te vinden is: Google Scholar, http://scholar.google.com . Op onze bladzijde 'meer' vindt u een belangrijk aantal 'text books'

 

4. jarenlange ervaring met therapie en/of coaching
5. kennis van en gevoel voor persoonlijke ontwikkeling


Burnout is een crisis in iemands persoonlijke leven, en het is belangrijk dat de behandelaar verstand heeft van discontinue leerprocessen, zowel cognitief als emotioneel.

 

6. zeer grote vaardigheid om zowel detail als overzicht te zien, en te kunnen schakelen in 'aggregatieniveaus' zowel als schakelen 'in en tussen disciplines'